Nhà ở phải vượng khí - Chăn đệm phong thủy Hiếu Hạnh

2 comments

  1. […] Bài trước : Yêu cầu một ngôi nhà theo phong thủy học […]
  2. […] Phương pháp điều chỉnh này nhằm biến một dòng khí vốn lao mạnh vào cửa nhà (trực vô tình) thành một số dòng khí mảnh và mềm mại hơn, đi uốn lượn (khúc hữu tình) để tránh gây sốc cho người trong nhà. Dòng khí này thường được dẫn đi theo hình chữ S hoặc hình chữ Z, hoặc hình số 8 (hai chữ S lồng vào nhau). Ta gọi phương pháp này là chẻ khí. Đồng thời với việc chẻ khí thì cũng tách bớt tà khí để nhận được nhiều sinh khí vào nhà. Có thể dùng án sơn, hệ rèm hạt hoặc dùng các chi tiết kết cấu nhà để chẻ khí và tách khí. (Xem thêm về Sinh khí và tà khí tại đây) […]