2 comments

  1. […] Bài trước : Hướng nhà nên hợp mệnh chủ nhà […]
  2. […] + Xác định tâm nhà trên bản vẽ (xem tại đây) […]