3 comments

  1. […] Bài sau : Điều chỉnh Khí vào nhà bằng phương pháp Chẻ khí và Tách khí. […]
  2. […] là bức tường xây, tượng đài, đài phun nước, hàng cây, chậu cây cảnh… (xem thêm tại đây). Nhà có đường đâm thẳng vào thì có thê dùng án sơn để chặn dòng Khí lao […]
  3. […] sáng hơn, lại vừa cản dòng Khí từ khe giữa 2 nhà lao tới. Còn rèm hạt thì chẻ Khí và cản bớt tốc độ gió chạy thông 3 cửa nên không còn sợ cảm gió nữa. […]