1 comment

  1. […] Thực tế cho thấy rất ít nhà có điều kiện đặt bếp theo các hướng trên. Thường chỉ có thể chọn được một hướng nào đó tốt cho lò bếp chứ không thỏa mãn được yêu cầu cho mỗi hướng cửa cụ thể. Ví dụ nhà hướng Tuyệt mệnh nhưng bếp lại chỉ quay được hướng Diên niên … Cho nên nếu kết hợp cả hướng bếp lò và gương Tiên thiên bát quái để điều chỉnh hướng cửa chính thì sẽ tốt hơn. Xem thêm về Gương Tiên thiên Bát Quái điều chỉnh hướng cửa chính. […]