4 comments

  1. […] Bài sau : Điều chỉnh Khí vào nhà bằng hệ gương. […]
  2. […] + Đặt gương Tiên thiên bát quái (xem chi tiết tại đây) […]
  3. […] Bài trước : Điều chỉnh Khí vào nhà bằng hệ Gương […]
  4. […] c) Dùng gương: Có thể là gương phẳng, gương Tiên Thiên Bát Quái các loại. (Xem thêm tại đây). […]