3 comments

  1. […] bát hương ngay, mà không cần viết Dị hiệu nhưng trường hợp này là rất ít. (xem thêm cách bốc bát hương thần tài) – Bát hương ghi dị hiệu không đúng: Thí dụ bát hương thờ Thần linh Thổ […]
  2. […] Rất nhiều gia đình, cửa hàng, văn phòng công ty đang đặt bàn thờ thần tài dưới nền nhà. Nhiều gia đình đã có bàn thờ Thần linh, Gia tiên thậm chí có cả bàn thờ Phật vẫn đặt bàn thờ Thần tài. Điều này đúng hay sai, có cần thiết không trước hết cần hiểu ý nghĩa của việc đặt ban thờ thần tài. Xem thêm bài “Cách bốc bát hương Thần tài ở cửa hàng“ […]
  3. […] bát hương ngay, mà không cần viết Dị hiệu nhưng trường hợp này là rất ít. (xem thêm cách bốc bát hương thần tài) – Bát hương ghi dị hiệu không đúng: Thí dụ bát hương thờ Thần linh Thổ […]