Category: Thước Lỗ Ban

Tìm khoảng không thông thủy (cửa đi, cửa sổ …), khối xây dựng (bệ, bậc, bếp) thuộc dương trạch, đồ nội thất thuộc âm trạch (tủ, bàn thờ …) [shimi_thuocloban]

> Đọc tiếp