Category: Phong thủy kinh doanh

Rất nhiều gia đình, cửa hàng, văn phòng công ty đang đặt bàn thờ thần tài dưới nền nhà. Nhiều gia đình đã có bàn thờ Thần linh, Gia tiên thậm chí có cả bàn thờ Phật vẫn đặt bàn thờ Thần tài. Điều này đúng hay sai, có cần thiết không trước hết cần […]

> Đọc tiếp

Bàn thờ thần tài phải cụ thể là thờ ai làm thần tài của nhà mình, không thờ chung chung. Trong bát hương thờ Thần tài phải có Dị hiệu ghi rõ

> Đọc tiếp