Category: Phong thủy cải mệnh

Trên bàn thờ gia tiên có thể đặt một hoặc ba hoặc nhiều bát hương. Nếu ba bát hương thì bát thờ Thần linh và Thổ công đặt ở giữa, bát thờ Gia tiên đặt bên trái hướng bàn thờ, bát bên phải thờ tất cả bà cô, ông mãnh nội tộc

> Đọc tiếp

Một khi hướng cửa chính không hợp với mệnh chủ nhà thì Khí vào nhà sẽ kém. Để cải thiện Khí trong nhà thì có thể mở thêm cửa phụ hoặc cửa sổ ở những vị trí có cung tốt so với mệnh của chủ nhà để có thêm khí tốt vào nhà. Cần đảm […]

> Đọc tiếp

Chuyển đổi vị trí cửa chính nghĩa là ta thay đổi Sơn hướng nhà. Việc này chỉ có thể áp dụng đối với những nhà có địa thế cho phép. Khi đó ta chọn lấy cung nhỏ có sao tốt trongDu niên đã chọn. Nói chung nhà có cửa chính lâm Tuyệt mệnh thì nên chuyển đổi sang hướng khác.

> Đọc tiếp

Ở đây cần phân biệt Hướng nhà và Hướng cửa chính. Hướng nhà là phương thẳng góc mà mặt trước của nhà trông tới. Hướng nhà phải đảm bảo nhà tựa lưng vào nơi đất cao, trông về nơi đất thấp (tọa Sơn, hướng Thủy).
Hướng cửa chính là phương từ tâm nhà qua điểm giữa của cửa chính (đại môn)

> Đọc tiếp

Biết được vận mệnh của mình, tích cực nỗ lực phấn đấu theo nhũng phương diện có lợi thì vừa không ảo tưởng, cũng không bi quan, biết đủ là vui, hành thiện tích đức, mang lại hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội, đó mới là thái độ đúng đắn trong việc nhìn nhận vận mệnh.

> Đọc tiếp

Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Có sao tốt có sao xấu. Nếu gặp sao xấu thì phải cúng dâng sao giải hạn.

> Đọc tiếp